Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Genetiska kodningen av en icke-kanoniska aminosyra för generering av antikropp-drogen konjugat genom en snabb Bioorthogonal reaktion
 
Click here for the English version

Genetiska kodningen av en icke-kanoniska aminosyra för generering av antikropp-drogen konjugat genom en snabb Bioorthogonal reaktion

Article DOI: 10.3791/58066
September 14th, 2018

Chapters

Summary September 14th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Införliva ett Otillagade derivat av lysin i antikroppar tillåter platsspecifika, snabb och effektiv sammanlänkningen av tetrazine-bärande molekyler att generera antikropp-drogen konjugat.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter