Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

This content is Open Access.

Prøvetaking jord i en heterogen forskning Plot
 
Click here for the English version

Prøvetaking jord i en heterogen forskning Plot

Article doi: 10.3791/58519
January 7th, 2019

Summary January 7th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den tradisjonelle jord-prøve prosedyren angir antall jordprøver vilkårlig. Her gir vi en enkel men effektiv gruppert jord-prøve design å demonstrere jord romlige heterogenitet og kvantitativt bestemme antall jordprøver kreves og tilknyttede prøvetaking nøyaktigheten.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter