Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

This content is Open Access.

Realtid Observation av DNA Strand Exchange reaktionen medieras av Rad51
 
Click here for the English version

Realtid Observation av DNA Strand Exchange reaktionen medieras av Rad51

Article DOI: 10.3791/59073-v
February 13th, 2019

Chapters

Summary February 13th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Fluorescens resonans energi överföring-baserade realtid observation system av DNA strand exchange reaktion medierad av Rad51 utvecklades. Med hjälp av protokollen som presenteras här, kan vi upptäcka bildandet av reaktion intermediärer och deras omvandling till produkter, samtidigt också analysera enzymatisk kineticsen av reaktionen.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter