Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

This content is Open Access.

Anastomoz Komplikasyonları En Aza Indirmek ve Kondüktif Fonksiyonu optimize etmek için tasarlanmış bir Ivor Lewis Özofajektomi
 

Anastomoz Komplikasyonları En Aza Indirmek ve Kondüktif Fonksiyonu optimize etmek için tasarlanmış bir Ivor Lewis Özofajektomi

Article doi: 10.3791/59255
April 17th, 2020

Summary April 17th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Anastomoz sızıntıları ve darlıklarının görülme sıklığını en aza indirmek için kanal kan akımını korurken aynı zamanda büyük çaplı bir anastomoz oluşturmak için tasarlanmış yeni bir intratorasik özofagogastrik anastomoz tekniğini tanımlıyoruz. Üst gastrointestinal sistem fonksiyonunu optimize etmek için tasarlanmış mide kanalının yapımı ve oryantasyonu da tanımlanmıştır.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter