Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

This content is Open Access.

 
Click here for the English version

PARbars: billig, lätt att bygga Ceptometrar för kontinuerlig mätning av ljus avlyssning i Plant skärmtak

Article DOI: 10.3791/59447
May 9th, 2019

Chapters

Summary May 9th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi detaljerade instruktioner om hur man bygger och kalibrerar forskning kvalitet ceptometrar (ljus sensorer som integrerar ljusintensitet över många sensorer klädd linjärt längs en horisontell bar).

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter