Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Bedömning cell livs kraft och död i 3D Sfäroiden kulturer av cancer celler
 

Bedömning cell livs kraft och död i 3D Sfäroiden kulturer av cancer celler

Article doi: 10.3791/59714
June 16th, 2019

Summary June 16th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi flera enkla metoder för att utvärdera lönsamhet och död i 3D-cancer cell sfäroider, som efterliknar fysikalisk-kemiska gradienter av in vivo tumörer mycket bättre än 2D-kulturen. Den sfäroiden modell, därför, tillåter utvärdering av cancer drogen effekt med förbättrad översättning till in vivo villkor.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter