Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Den undre kroppen positivt tryck löpband för knä artros rehabilitering
 
Click here for the English version

Den undre kroppen positivt tryck löpband för knä artros rehabilitering

Article doi: 10.3791/59829
July 22nd, 2019

Summary July 22nd, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här, baserat på en klinikern synvinkel, föreslår vi en två-modell lägre kropp positivt tryck (LBPP) protokoll (promenader och huk modeller) utöver en klinisk, funktionell bedömning metod, inklusive Detaljer för ytterligare uppmuntran av utveckling av icke-drog kirurgiska ingrepp strategier i knä artros patienter. Men vi presenterar bara effekten av LBPP utbildning i förbättring av smärta och knäfunktion hos en patient genom tredimensionell gånganalys. De exakta och långsiktiga effekterna av denna strategi bör undersökas i framtida studier.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter