Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

This content is Open Access.

Robotic sensing og stimuli avsetning for guidet Plant vekst
 
Click here for the English version

Robotic sensing og stimuli avsetning for guidet Plant vekst

Article doi: 10.3791/59835
July 1st, 2019

Summary July 1st, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Distributed robot noder gir sekvenser av blått lys stimuli for å styre veksten baner av klatring planter. Ved å aktivere naturlig phototropism, robotene veilede plantene gjennom binære venstre-høyre beslutninger, vokser dem i forhåndsdefinerte mønstre som i motsetning ikke er mulig når robotene er sovende.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter