Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Stokastiska buller ansökan för bedömning av mediala vestibulära Nucleus neuron känslighet in vitro-
 
Click here for the English version

Stokastiska buller ansökan för bedömning av mediala vestibulära Nucleus neuron känslighet in vitro-

Article DOI: 10.3791/60044-v
August 28th, 2019

Chapters

Summary August 28th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Galvanisk vestibulära stimulering hos människa uppvisar förbättringar i vestibulära funktion. Det är dock okänt hur dessa effekter uppstår. Här beskriver vi hur man ansöker sinusformad och stokastiska elektriskt brus och utvärdera lämpliga stimulans amplituder i enskilda mediala vestibulära Nucleus nervceller i C57BL/6 musen.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter