Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Imaging och analys av vävnadsorientering och tillväxtdynamik i utvecklande Drosophila Epithelia under pupal stadier
 
Click here for the English version

Imaging och analys av vävnadsorientering och tillväxtdynamik i utvecklande Drosophila Epithelia under pupal stadier

Article DOI: 10.3791/60282-v 08:25 min June 2nd, 2020
June 2nd, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll är utformat för avbildning och analys av dynamiken i cellorientering och vävnad tillväxt i Drosophila buken epithelia som fruktflugan genomgår metamorfos. Den metod som beskrivs här kan tillämpas på studier av olika utvecklingsstadier, vävnader och subcellulära strukturer i Drosophila eller andra modellorganismer.

Tags

Utvecklingsbiologi nummer 160 Drosophila pupa buk histoblaster epithelia levande avbildning orientering konfokalmikroskopi klonal analys
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter