Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

En postoperativ utvärderingsriktlinje för datorstödd återuppbyggnad av mandible
 
Click here for the English version

En postoperativ utvärderingsriktlinje för datorstödd återuppbyggnad av mandible

Article doi: 10.3791/60363
January 28th, 2020

Summary January 28th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här föreslår vi en praktisk, genomförbar och reproducerbar utvärderingsriktlinje för datorstödd rekonstruktion av underkäken för att skapa enhetlighet mellan studier om utvärdering av postoperativ noggrannhet. Det här protokollet fortsätter och anger en tidigare publikation av den här utvärderingsriktlinjen.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter