Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Free Access.

Analyse af gruppe IV-virale SSHHP'ER ved anvendelse af in vitro-og silico-metoder
 
Click here for the English version

Analyse af gruppe IV-virale SSHHP'ER ved anvendelse af in vitro-og silico-metoder

Article DOI: 10.3791/60421-v
December 21st, 2019

Chapters

Summary December 21st, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi præsenterer en generel protokol til at identificere korte strækninger af homologe Host-patogen protein sekvenser (SSHHPS) indlejret i viral polyprotein. SSHHPS er anerkendt af virale proteaser og direkte den målrettede ødelæggelse af specifikke Host proteiner af flere gruppe IV vira.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter