Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Cerebral blodflöde-baserade vilotillstånd funktionell anslutning av den mänskliga hjärnan med optisk diffus korrelation spektroskopi
 
Click here for the English version

Cerebral blodflöde-baserade vilotillstånd funktionell anslutning av den mänskliga hjärnan med optisk diffus korrelation spektroskopi

Article DOI: 10.3791/60765
May 27th, 2020

Chapters

Summary May 27th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll visar hur man mäter vilande tillstånd funktionell anslutning i den mänskliga prefrontala cortex med hjälp av en skräddarsydd diffus korrelation spektroskopi instrument. Rapporten diskuterar också praktiska aspekter av experimentet samt detaljerade steg för att analysera data.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter