Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.

Undersökning av beige fettbiologi och metabolism med hjälp av aktiveringssystemet CRISPR SunTag-p65-HSF1
 
Click here for the English version

Undersökning av beige fettbiologi och metabolism med hjälp av aktiveringssystemet CRISPR SunTag-p65-HSF1

Article DOI: 10.3791/64849-v 09:52 min January 6th, 2023
January 6th, 2023

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll presenterar användningen av CRISPR SunTag-p65-HSF1 (SPH) i adipocyter (AdipoSPH) som en alternativ strategi till adenoassocierat virus (AAV) för att undersöka beige fettbiologi. In vivo-injektion av AAV-bärande sgRNA riktad mot den endogena Prdm16-genen är tillräcklig för att inducera beige fettutveckling och förbättra det termogena genprogrammet.

Tags

Denna månad i JoVE nummer 191 fettvävnad termogenes metabolism CRISPR
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter