Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Onderzoek naar xenobiotica metabolisme in Salix alba bladeren via massaspectrometrie imaging
 
Click here for the English version

Onderzoek naar xenobiotica metabolisme in Salix alba bladeren via massaspectrometrie imaging

Article DOI: 10.3791/61011-v 09:21 min June 15th, 2020
June 15th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Deze methode maakt gebruik van massaspectrometrie beeldvorming (MSI) om metabolische processen in S. alba bladeren te begrijpen wanneer blootgesteld aan xenobiotica. De methode maakt de ruimtelijke lokalisatie mogelijk van belangrijke verbindingen en hun voorspelde metabolieten in specifieke, intacte weefsels.

Tags

Milieuwetenschappen mass spectrometry imaging (MSI) Salix alba xenobiotica metabolisme metabolieten voorspelling MALDI
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter