Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior
Author Produced

This content is Open Access.

Optogenetic manipulering av nevronal aktivitet for å modulere atferd i fritt bevegelige mus
 
Click here for the English version

Optogenetic manipulering av nevronal aktivitet for å modulere atferd i fritt bevegelige mus

Article doi: 10.3791/61023
October 27th, 2020

Summary October 27th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Med optogenetisk manipulering av spesifikke nevronale populasjoner eller hjerneregioner, kan atferd endres med høy temporal og romlig oppløsning hos fritt bevegelige dyr. Ved å bruke forskjellige optogenetiske verktøy i kombinasjon med kronisk implanterte optiske fibre, kan en rekke nevronale modulasjoner og atferdstesting utføres.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter