Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior
Author Produced

This content is Open Access.

Optogenetisk manipulation av neuronal aktivitet för att modulera beteende i fritt rörliga möss
 
Click here for the English version

Optogenetisk manipulation av neuronal aktivitet för att modulera beteende i fritt rörliga möss

Article doi: 10.3791/61023
October 27th, 2020

Summary October 27th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Med optogenetisk manipulation av specifika neuronala populationer eller regioner hjärnan, beteende kan ändras med hög tidsmässiga och rumsliga upplösning i fritt rörliga djur. Genom att använda olika optogenetiska verktyg i kombination med kroniskt implanterade optiska fibrer kan en mängd neuronal modulationer och beteendetestning utföras.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter