Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Ett förfarande för att studera effekten av Långvarig Food Begränsning av heroin Söker i abstinent råttor
 
Click here for the English version

Ett förfarande för att studera effekten av Långvarig Food Begränsning av heroin Söker i abstinent råttor

Article DOI: 10.3791/50751-v 10:35 min November 11th, 2013
November 11th, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En procedur som gör att en demonstration av robust förstärkning av läkemedel som söker i livsmedels begränsade råttor beskrivs. Efter heroin självadministrering utbildning, råttor gå igenom en abstinensperiod, i en drogfri miljö, då de är milt livsmedel begränsas. Drug seeking testas sedan i läkemedelsassocierade miljön.

Tags

Beteende Djur drog-sökande uppförande Fastan substansrelaterade störningar beteende neurovetenskap självadministration intravenös droger återfall mat begränsning
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter