Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Ett förfarande för att studera effekten av Långvarig Food Begränsning av heroin Söker i abstinent råttor
 
Click here for the English version

Ett förfarande för att studera effekten av Långvarig Food Begränsning av heroin Söker i abstinent råttor

Article DOI: 10.3791/50751
November 11th, 2013

Chapters

Summary November 11th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En procedur som gör att en demonstration av robust förstärkning av läkemedel som söker i livsmedels begränsade råttor beskrivs. Efter heroin självadministrering utbildning, råttor gå igenom en abstinensperiod, i en drogfri miljö, då de är milt livsmedel begränsas. Drug seeking testas sedan i läkemedelsassocierade miljön.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter