Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment
Author Produced

This content is Open Access.

Strömlinjeformad provtagning och odling av pelagiska kosmopolitiska Larvacean, Oikopleura dioica
 

Strömlinjeformad provtagning och odling av pelagiska kosmopolitiska Larvacean, Oikopleura dioica

Article doi: 10.3791/61279
June 16th, 2020

Summary June 16th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Oikopleura dioica är en tunikatmodell organism inom olika biologiområden. Vi beskriver provtagningsmetoder, artidentifiering, odlingsinställningar och odlingsprotokoll för djur och algfoder. Vi lyfter fram nyckelfaktorer som bidragit till att stärka kultursystemet och diskutera eventuella problem och lösningar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter