Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Använda Q Sutur för att öka motståndskraften mot gapbildning och draghållfasthet hos reparerade Flexor Senor
 
Click here for the English version

Använda Q Sutur för att öka motståndskraften mot gapbildning och draghållfasthet hos reparerade Flexor Senor

Article DOI: 10.3791/61445-v
June 3rd, 2020

Chapters

Summary June 3rd, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi en "Q" sutur teknik som kan utföras i senreparation och dess effekter på gapet bildandet och draghållfasthet reparerade senor. Q sutur har visat sig vara effektiv för att öka dragtålighet och senreparation styrka.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter