Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Interaktiv molekylär modellmontering med 3D-utskrift
 
Click here for the English version

Interaktiv molekylär modellmontering med 3D-utskrift

Article DOI: 10.3791/61487-v 06:15 min August 13th, 2020
August 13th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Fysisk modellering av mikroskopiska system hjälper till att få insikter som är svåra att vinna på andra sätt. För att underlätta konstruktionen av fysiska molekylära modeller visar vi hur 3D-utskrift kan användas för att montera funktionella makroskopiska modeller som fångar egenskaper hos molekylära system på ett taktilt sätt.

Tags

Kemi Utgåva 162 3D-utskrift molekyl modellering cyklohexan struktur form konformare
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter