Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En kostnadseffektiv og tilpasningsdyktig scratch migrasjon analyse
 
Click here for the English version

En kostnadseffektiv og tilpasningsdyktig scratch migrasjon analyse

Article DOI: 10.3791/61527
June 30th, 2020

Chapters

Summary June 30th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterer en kostnadseffektiv metode for ripemigrasjonsanalysen som gir en ny tilnærming for å bestemme cellemigrasjon uten bruk av utstyrsintensive metoder. Mens fibroblaster ble brukt i denne protokollen, kan den tilpasses og brukes til å studere flere celletyper og påvirkninger på cellemigrasjon.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter