Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Postmortem Bilgisayarlı Tomografide Görüntü Oluşturma Teknikleri
 
Click here for the English version

Postmortem Bilgisayarlı Tomografide Görüntü Oluşturma Teknikleri: Mahsur Cetaceans'da Biyolojik Sağlık ve Profilin Değerlendirilmesi

Article DOI: 10.3791/61701-v
September 27th, 2020

Chapters

Summary September 27th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Hong Kong cetacean stranding yanıt programı biyolojik sağlık ve ölen hayvanların profili hakkında değerli bilgiler sağlayan postmortem bilgisayarlı tomografi, dahil etti. Bu çalışmada, klinisyenler, veterinerler ve dünya çapında mahsur kalan müdahale personelinin radyolojik yöntemden tam olarak yararlanmalarına yardımcı olacak, mahsur kalmış cetaceanlarda postmortem bulguların tanımlanması ve görselleştirilmesi için gerekli olan 8 görüntü oluşturma tekniği açıklanmaktadır.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter