Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Genererar akuta och kroniska experimentella modeller av motoriskt tic-uttryck hos råttor
 
Click here for the English version

Genererar akuta och kroniska experimentella modeller av motoriskt tic-uttryck hos råttor

Article DOI: 10.3791/61743
May 27th, 2021

Chapters

Summary May 27th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar protokoll för att generera akuta och kroniska experimentella modeller av tic uttryck i fritt beter sig råttor. Modellerna är baserade på striatal kanyl implantation och efterföljande GABAA antagonist tillämpning. Den akuta modellen använder övergående injektioner medan den kroniska modellen använder långvariga infusioner via en subkutan implanterad mini-osmotisk pump.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter