Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Tidig upptäckt av cyanobakteriella blommor och tillhörande cyanotoxiner med hjälp av snabb detekteringsstrategi
 
Click here for the English version

Tidig upptäckt av cyanobakteriella blommor och tillhörande cyanotoxiner med hjälp av snabb detekteringsstrategi

Article DOI: 10.3791/61889
February 25th, 2021

Chapters

Summary February 25th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En snabb-tvärvetenskaplig strategi för tidig upptäckt av cyanobakteriella blommor och associerade cyanotoxiner beskrivs här. Det gör det möjligt att påtäcka cyanobakterier och relaterade cyanotoxiner i vattenprover och i organiska matriser, såsom tvåskaliga prover, i 24 timmar.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter