Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering
Author Produced

This content is Open Access.

Djupa neurala nätverk för bildbaserad kostbedömning
 
Click here for the English version

Djupa neurala nätverk för bildbaserad kostbedömning

Article DOI: 10.3791/61906-v
March 13th, 2021

Chapters

Summary March 13th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Målet med det arbete som presenteras i denna artikel är att utveckla teknik för automatiserad igenkänning av mat och dryck från bilder tagna av mobila enheter. Tekniken består av två olika metoder - den första utför matbildsigenkänning medan den andra utför segmentering av matbilder.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter