Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Studera effekterna av temperaturen på nanopartiklarnas nukleation och tillväxt genom vätskecellsöverföringselektronmikroskopi
 
Click here for the English version

Studera effekterna av temperaturen på nanopartiklarnas nukleation och tillväxt genom vätskecellsöverföringselektronmikroskopi

Article DOI: 10.3791/62225-v
February 17th, 2021

Chapters

Summary February 17th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Temperaturkontroll under elektronmikroskopiexperiment i vätskefas öppnar nya perspektiv för att studera nanopartiklarnas dynamik i flytande miljöer som efterliknar deras bildande eller applikationsmedier. Med hjälp av nyligen utvecklade värmevätskor observerade vi direkt temperaturpåverkan på kärn- och tillväxtprocesserna hos guldnanopartiklar i vatten.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter