Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience
Author Produced

This content is Free Access.

Hjärnans pericytkalcium och hemodynamisk avbildning hos transgena möss in Vivo
 
Click here for the English version

Hjärnans pericytkalcium och hemodynamisk avbildning hos transgena möss in Vivo

Article DOI: 10.3791/62725-v
November 20th, 2021

Summary November 20th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll presenterar steg för att förvärva och analysera fluorescerande kalciumbilder från hjärnans värmande pericyter och blodflödesdata från närliggande blodkärl hos sövda möss. Dessa tekniker är användbara för studier av muralcellsfysiologi och kan anpassas för att undersöka kalciumtransienter i vilken celltyp som helst.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter