Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology
Author Produced

This content is Free Access.

Inducera polypräddning i korallkolonier för att få individualiserade mikropropagat för laboratorieexperimentell användning
 
Click here for the English version

Inducera polypräddning i korallkolonier för att få individualiserade mikropropagat för laboratorieexperimentell användning

Article DOI: 10.3791/63840-v 07:23 min April 28th, 2022
April 28th, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Polyp bail-out är en process som induceras av akut stress, där korallpolyper smälter vävnaden som förbinder dem med sin koloni och lossnar från den för att leva som individer. Det nuvarande protokollet beskriver hur man inducerar korallmikropropagation genom räddningsaktion med hjälp av hypersalin eller kalciumfria havsvattenbehandlingar.

Tags

Biologi Utgåva 182 Polyp bail-out mikropropagation polypöverlevnad Pocillopora verrucosa korallpolyp korallrev
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter