Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Långtidsodling och övervakning av isolerade Caenorhabditis elegans på fasta medier i flerbrunnsenheter
 
Click here for the English version

Långtidsodling och övervakning av isolerade Caenorhabditis elegans på fasta medier i flerbrunnsenheter

Article DOI: 10.3791/64681-v 09:32 min December 9th, 2022
December 9th, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenteras ett optimerat protokoll för odling av isolerade enskilda nematoder på fasta medier i mikrofabricerade flerbrunnsanordningar. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för enskilda djur att övervakas under hela livet för en mängd olika fenotyper relaterade till åldrande och hälsa, inklusive aktivitet, kroppsstorlek och form, rörelsegeometri och överlevnad.

Tags

Indragning utgåva 190
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter