Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Principer för platsspecifika Recombinase (SSR) Teknik
 
Click here for the English version

Principer för platsspecifika Recombinase (SSR) Teknik

Article doi: 10.3791/718
May 29th, 2008

Summary May 29th, 2008

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Tillkomsten av platsspecifika recombinase (SSR) teknik och Cre / lox system har lett till många framsteg inom molekylärbiologi och har visat sig vara ett värdefullt verktyg för bedömning av geners funktion i transgena djur. Denna intervju diskuterar mekanismen för platsspecifik rekombination av ringslutning recombinase (CRE) och hur användningen av detta enzym har lett till utvecklingen av villkorade mutagenes, vilket har betydande fördelar jämfört med traditionella slå ut strategier.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter