Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Denna studie utvecklar ett effektivt och reproducerbart Tuina-protokoll för behandling av frusen skuldra etablerat i en råttmodell. Detta tillvägagångssätt kommer att hjälpa till att studera Tuina-terapins behandlingsmetod för frusna axlar.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter