Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
Hoofdstuk 8

Cellulaire Ademhaling

Wat is Cellulaire Ademhaling?
Organismen halen energie uit voedsel, maar deze energie kan niet direct door cellen worden gebruikt. Cellen zetten de energie die is opgeslagen in…
Wat is glycolyse?
Cellen maken energie door macromoleculen af te breken. Cellulaire ademhaling is het biochemische proces dat "voedselenergie" (van de…
Energievragende stappen van Glycolyse
Glucose is de bron van bijna alle energie die door organismen wordt gebruikt. De eerste stap bij het omzetten van glucose in bruikbare energie wordt…
Energieleverende stappen van glycolyse
Terwijl de eerste fase van glycolyse energie verbruikt om glucose om te zetten in glyceraldehyde 3-fosfaat (G3P), produceert de tweede fase energie.…
Uitkomsten van glycolyse
Bijna alle energie die door cellen wordt gebruikt, is afkomstig van de bindingen die complexe, organische verbindingen vormen. Deze organische…
Pyruvaatoxidatie
Na glycolyse komen de geladen pyruvaatmoleculen via actief transport de mitochondria binnen en ondergaan ze drie enzymatische reacties. Deze reacties…
De citroenzuurcyclus
De citroenzuurcyclus, ook wel de Krebs-cyclus of TCA-cyclus genoemd, bestaat uit verschillende energieopwekkende reacties die één ATP-molecuul,…
Producten van de citroenzuurcyclus
De cellen van de meeste organismen - inclusief planten en dieren - verkrijgen bruikbare energie door middel van aërobe ademhaling, de…
Elektronenvervoersketens
De laatste fase van cellulaire ademhaling is oxidatieve fosforylering, die bestaat uit (1) een elektronentransportketen en (2) chemiosmose. De…
Chemiosmose
Oxidatieve fosforylering is een zeer efficiënt proces dat grote hoeveelheden adenosinetrifosfaat (ATP) genereert, de basiseenheid van energie die…
Elektronen dragers
Elektronendragers kunnen worden gezien als elektronenshuttles. Deze verbindingen kunnen gemakkelijk elektronen accepteren (dwz worden gereduceerd) of…
ATP-opbrengst
Cellulaire ademhaling produceert 30-32 ATP-moleculen per glucosemolecuul. Hoewel de meeste ATP het resultaat is van oxidatieve fosforylering en de…
Fermentatie
De meeste eukaryote organismen hebben zuurstof nodig om te overleven en adequaat te functioneren. Dergelijke organismen produceren grote hoeveelheden…
Dieetverbindingen
Metabole routes zijn met elkaar verbonden. De cellulaire ademhalingsprocessen die glucose in ATP omzetten - zoals glycolyse, pyruvaatoxidatie en de…
High-resolution Respirometry to Assess Mitochondrial Function in Permeabilized and Intact Cells
A high-resolution oxygraph is a device for measuring cellular oxygen consumption in a closed-chamber system with very high resolution and sensitivity…
An Optimized Protocol to Analyze Glycolysis and Mitochondrial Respiration in Lymphocytes
Lymphocytes respond to a variety of stimuli by activating intracellular signaling pathways, which in turn leads to rapid cellular proliferation,…
Treating SCA1 Mice with Water-Soluble Compounds to Non-Specifically Boost Mitochondrial Function
Mitochondrial dysfunction plays a significant role in the aging process and in neurodegenerative diseases including several hereditary…
Studying Mitochondrial Structure and Function in <em>Drosophila</em> Ovaries
Analysis of the mitochondrial structure-function relationship is required for a thorough understanding of the regulatory mechanisms of mitochondrial…

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter