Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
Hoofdstuk 16

Virussen

Wat zijn virussen?
Een virus is een microscopisch infectieus deeltje dat bestaat uit een RNA- of DNA-genoom ingesloten in een eiwitomhulsel. Het kan zichzelf niet…
Structuur van Virussen
Virussen zijn buitengewoon divers in vorm en grootte, maar ze hebben allemaal verschillende structurele kenmerken gemeen. Alle virussen hebben een…
Lytische cyclus van bacteriofagen
Bacteriofagen, ook wel fagen genoemd, zijn gespecialiseerde virussen die bacteriën infecteren. Een belangrijk kenmerk van fagen is hun kenmerkende…
Lysogene cyclus van bacteriofagen
In tegenstelling tot de lytische cyclus, doden fagen die bacteriën infecteren via de lysogene cyclus hun gastheercel niet onmiddellijk. In plaats…
Retroviruslevenscycli
Retrovirussen hebben een enkelstrengs RNA-genoom dat een speciale vorm van replicatie ondergaat. Zodra het retrovirus de gastheercel is…
Virale Recombinatie
Cellen worden soms door meer dan één virus tegelijk geïnfecteerd. Wanneer twee virussen uiteenvallen om hun genomen bloot te stellen voor…
Virale Mutaties
Een mutatie is een verandering in de sequentie van basen van DNA of RNA in een genoom. Sommige mutaties treden op tijdens replicatie van het genoom…
Influenza A Virus Studies in a Mouse Model of Infection
Influenza viruses cause over 500,000 deaths worldwide1 and are associated with an annual cost of 12 - 14 billion USD in the United States alone…
Protocols for Investigating the Host-tissue Distribution, Transmission-mode, and Effect on the Host Fitness of a Densovirus in the Cotton Bollworm
Many novel viruses have been discovered in animal hosts using next-generation sequencing technologies. Previously, we reported a mutualistic virus,…
Fluorescence <em>in situ</em> Hybridizations (FISH) for the Localization of Viruses and Endosymbiotic Bacteria in Plant and Insect Tissues
Fluorescence in situ hybridization (FISH) is a name given to a variety of techniques commonly used for visualizing gene transcripts in eukaryotic…
Laser-assisted Lentiviral Gene Delivery to Mouse Fertilized Eggs
Lentiviruses are efficient vectors for gene delivery to mammalian cells. Following transduction, the lentiviral genome is stably incorporated into…

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter