Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

25.2: Oögenese

INHOUDSOPGAVE
JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Oogenesis
 
TRANSCRIPT

25.2: Oögenese

Bij menselijke vrouwen produceert oögenese één rijpe eicel voor elke precursorcel die de meiose ingaat. Dit proces verschilt op twee unieke manieren van de equivalente procedure van spermatogenese bij mannen. Ten eerste zijn meiotische delingen tijdens oögenese asymmetrisch, wat betekent dat een grote eicel (die het grootste deel van het cytoplasma bevat) en een klein polair lichaam worden geproduceerd in meiose I, en opnieuw na meiose II. Aangezien alleen eicellen bij bevruchting embryo's gaan vormen, zorgt deze ongelijke verdeling van celinhoud ervoor dat er voldoende cytoplasma en voedingsstoffen aanwezig zijn om de vroege stadia van ontwikkeling te voeden. Ten tweede stopt de meiose tijdens oögenese op twee verschillende punten: eenmaal tijdens de embryonale groei en een tweede keer tijdens de puberteit. Bij zoogdieren worden eicellen in profase I stilgelegd tot seksuele rijping, waarna meiose I onder hormonale invloed doorgaat totdat een eiprecursorcel wordt vrijgegeven in een eileider. Bij ovulatie verlaat de voorloper de eierstok en, alleen als er bevruchting optreedt, wordt deze gestimuleerd om meiose II te voltooien en een compleet ei te vormen.

Oögenese, leeftijd en andere factoren

Defecten tijdens oögenese kunnen ernstige gevolgen hebben. Met name problemen met chromosoomsegregatie tijdens meiose I of meiose II kunnen ertoe leiden dat een embryo aneuploïde is, wat betekent dat het een abnormaal aantal chromosomen bevat. Een hogere leeftijd verhoogt het risico van een vrouw om een kind te krijgen met bepaalde soorten aneuploïdie, zoals het Patau-syndroom - gekenmerkt door afwijkingen van het centrale zenuwstelsel, ontwikkelingsachterstanden en kindersterfte - dat wordt veroorzaakt wordt door een extra kopie van chromosoom 13. Verschillende verklaringen voor dit " leeftijdseffect " zijn onder andere de degradatie van het meiotische spoelfiguur (verantwoordelijk voor het splitsen van chromosomen tijdens deling), of de geleidelijke ophoping van abnormale cellen in de eierstokken. Hierdoor krijgen vrouwen van 35 jaar en ouder prenatale testen aangeboden, zoals bloedonderzoek, nekplooimeting door middel van echografie, vlokkentest of vruchtwaterpunctie, waarmee kan worden vastgesteld of een foetus chromosomale afwijkingen heeft.

Afgezien van de leeftijd van een vrouw, kijken andere onderzoekers hoe bepaalde ziekten de oögenese en de eicelkwaliteit kunnen beïnvloeden. Een van die aandoeningen die interesse opwekt, is endometriose, waarbij het bloedrijke slijmvlies dat zich doorgaans in de baarmoeder van een vrouw verzamelt vóór de menstruatie, elders in het lichaam ophoopt, zoals in cysten in de eierstokken, langs de dikke darm of op de bekleding van de buikholte. Eicellen van vrouwen met endometriose die in-vitrofertilisatie ondergaan kunnen defecten vertonen in het meiotische spoelfiguur of een afname van de bevruchtingssnelheden. Onderzoek naar deze ziekte nog in gang. Sommige wetenschappers denken dat een dergelijke slechte kwaliteit van de eicel het resultaat kan zijn van toegenomen immuungerelateerde eiwitten of een verandering in hormoonspiegels bij deze patiënten.

Ten slotte is er ander werk verricht om het effect van omgevingsfactoren op oögenese en hun relatie tot aneuploïdie te bepalen. Er wordt gesuggereerd dat kauwtabak, hormoongebruik (vooral bij oudere vrouwen) en zelfs blootstelling aan bisfenol-A, een bestanddeel van veel kunststoffen, de oögenese en het meioseproces negatief beïnvloeden.


Aanbevolen Lectuur

Tags

Oogenesis Eggs Embryonic Development Ovaries Oogonium Mitosis Primary Oocytes Meiosis Menstrual Cycle Secondary Oocyte First Polar Body Second Phase Of Meiosis Ovulation Fallopian Tube Fertilization Second Polar Body Ovum Mature Egg Cell

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter