Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Utföra och behandling FNA av främre Fat Pad för Amyloid
 
Click here for the English version

Utföra och behandling FNA av främre Fat Pad för Amyloid

Article doi: 10.3791/1747
October 30th, 2010

Summary October 30th, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Fett pad ambition är att föredra, minimalt invasiva och låg kostnad förhållningssätt jämfört med andra metoder för att upptäcka amyloid för diagnostik av systemisk amyloidos. Denna video artikeln visar en processuella disposition för att utföra fett pad aspiration med lämplig behandling av provet för den optimala diagnostiska resultatet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter