Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Isolatie en Verrijking van Rat mesenchymale stamcellen (MSC's) en de scheiding van Single-kolonie Derived MSC's
 
Click here for the English version

Isolatie en Verrijking van Rat mesenchymale stamcellen (MSC's) en de scheiding van Single-kolonie Derived MSC's

Article doi: 10.3791/1852
March 22nd, 2010

Summary March 22nd, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Rat MSC's werden geïsoleerd uit dijbeen en dij-en vervolgens verrijkt door magnetische celsortering. Gesorteerde cellen werden bevestigd voor de expressie van de oppervlakte markers door flowcytometrie. Deze cellen werden ook gekweekt in klonale dichtheid aan enkele kolonies vormen en vervolgens deze kolonies werden van elkaar gescheiden door het klonen van cilinders.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter