Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Encyclopedia of Experiments
Encyclopedia of Experiments: Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Fotomotorisk svarsanalys

 
Click here for the English version

Fotomotorisk svarsanalys: En metod för att mäta larv zebrafiskens beteendemässiga svar på en plötslig förändring i belysningstillståndet

Article

Transcript

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

- Börja med att överföra 10 zebrafiskembryon, med hjälp av en överföringspipett, till en bägare fylld med 20 milliliter vatten.

Fyll nu helt varje brunn med vatten. Placera brunnsplattan i beteendeinspelningskammaren och spåra larvrörelsen med hjälp av videospårningsprogram. Larverna uppvisar ökad rörelse i mörkret och minskad rörelse i ljuset när de utsätts för en onormal ljus- och mörk cykel på grund av ökade stressnivåer.

I detta protokoll kommer vi att undersöka det fotomotoriska svaret i zebrafisk och fathead minnow larver som utsätts för koffein.

Klicka sedan Experimentera och kör. Ange namn och spara plats för data och klicka ikonen Flera livebilder för att markera alla fördefinierade visningsområden. Slutligen stänger du panelen i inspelningskammaren och klickar Bakgrund följt av Start datorskärmen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter