Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Brain Imaging Undersøgelse af forringe Effekt af Emotion på kognition
 

Brain Imaging Undersøgelse af forringe Effekt af Emotion på kognition

Article doi: 10.3791/2434
February 1st, 2012

Summary February 1st, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi præsenterer en protokol, der giver mulighed for undersøgelse af de neurale mekanismer, medierende de skadelige virkninger af følelser på kognition, ved hjælp af funktionel magnetisk resonans billeddannelse. Denne protokol kan bruges med både sund og kliniske deltagere.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter