Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Free Access.

Samstämmighet mellan hjärnans kortikala funktioner och neurokognitiva föreställning under Förändrad Gravity Villkor
 
Click here for the English version

Samstämmighet mellan hjärnans kortikala funktioner och neurokognitiva föreställning under Förändrad Gravity Villkor

Article DOI: 10.3791/2670
May 23rd, 2011

Chapters

Summary May 23rd, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Effekten av tyngdlöshet och hypergravity på både hemodynamiska och elektrofysiologiska processer i hjärnan kommer att följas under parabelflygning av EEG och NIRS tekniker. En förstudie av en mer komplex experiment, vilket är planerat att genomföra under medellång och lång sikt rymdfärder.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter