Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Kvantitativ bedömning av immunceller i den skadade ryggmärg med flödescytometri
 
Click here for the English version

Kvantitativ bedömning av immunceller i den skadade ryggmärg med flödescytometri: en ny användning för en cell reningsmetod

Article DOI: 10.3791/2698
April 9th, 2011

Chapters

Summary April 9th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Kvantifiering av cellulär inflammation i skadade / patologiska CNS med flödescytometri kompliceras av lipid / myelin skräp som kan ha liknande storlek och granulering till celler, minskar känsligheten / noggrannhet. Vi har avancerat en metod cellberedningen att ta bort myelinet skräp och förbättra cell upptäckt med flödescytometri i den skadade ryggmärgen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter