Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Rening av specifik cell Befolkningen efter Fluorescens Aktivt cellsortering (FACS)
 
Click here for the English version

Rening av specifik cell Befolkningen efter Fluorescens Aktivt cellsortering (FACS)

Article DOI: 10.3791/1546
July 10th, 2010

Chapters

Summary July 10th, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

För många vetenskapliga studier som kräver en biologisk och kemisk analys av cellpopulationer cellerna måste vara i en hög tillstånd av renhet. Fluorescens aktiverad cell sortering (FACS) är en överlägsen metod där för att få rena cellpopulationer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter