Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Laser Ablation av Zebrafish Pronephros att studera Nedsatt Epithelial Regeneration
 
Click here for the English version

Laser Ablation av Zebrafish Pronephros att studera Nedsatt Epithelial Regeneration

Article DOI: 10.3791/2845
August 29th, 2011

Chapters

Summary August 29th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Akut njurskada (AKI) hos människor är ett vanligt kliniskt problem som orsakas av skador på epitelceller som utgör njure nefroner, och Aki är förknippad med hög dödlighet på 50-70%

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter