Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Nitroreduktas/metronidazolmedierad ablation och en MATLAB-plattform (RpEGEN) för att studera regenerering av zebrafiskens retinala pigmentepitel
 
Click here for the English version

Nitroreduktas/metronidazolmedierad ablation och en MATLAB-plattform (RpEGEN) för att studera regenerering av zebrafiskens retinala pigmentepitel

Article DOI: 10.3791/63658-v
March 2nd, 2022

Chapters

Summary March 2nd, 2022

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver metoden för att genetiskt ablate retinal pigmentepitel (RPE) med hjälp av en transgen zebrafiskmodell. Att anpassa protokollet för att införliva signalvägsmodulering med hjälp av farmakologiska föreningar är utförligt detaljerat. En MATLAB-plattform för kvantifiering av RPE-regenerering baserat på pigmentering har utvecklats och presenteras och diskuteras.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter