Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Multi-photon avbildning av tumörcellen invasion i ett Orthotopic musmodell av oral skivepitelcancer
 
Click here for the English version

Multi-photon avbildning av tumörcellen invasion i ett Orthotopic musmodell av oral skivepitelcancer

Article DOI: 10.3791/2941 12:03 min
July 25th, 2011

Chapters

Summary July 25th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En omfattande översikt av de tekniker som är inblandade i att skapa en musmodell av cancer i munhålan och kvantitativ uppföljning av tumör invasion i tungan genom multi-foton mikroskopi av märkta celler presenteras. Detta system kan fungera som en användbar plattform för de molekylära bedömning och drog effekt av anti-invasiva föreningar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter