Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Biomarkører i en dyremodell for Avslører Neural, Hematologic, og Behavioral korrelerer av PTSD
 
Click here for the English version

Biomarkører i en dyremodell for Avslører Neural, Hematologic, og Behavioral korrelerer av PTSD

Article DOI: 10.3791/3361-v 08:29 min October 10th, 2012
October 10th, 2012

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en rotte modell av post traumatisk stress lidelse (PTSD) som avslører vedvarende endringer i nevroendokrine funksjon og forsinket langsiktig, overdrevet frykt respons, karakteristisk for PTSD-pasienter. Dyret modellen og metoder beskrevet her er nyttige for å korrelere biomarkører i hjernen kjerner, som er mekanistisk, men kan ikke måles hos pasienter med biomarkører i perifere hvite blodceller, noe som kan.

Tags

Medisin genetikk fysiologi nevrovitenskap immunologi PTSD biomarkør stress frykt skremmeeffekt corticosterone dyr modell RNA RT-PCR genet chip cDNA microarray oligonukleotid microarray amygdala prefrontal cortex hippocampus cingulate cortex hypothalamus hvite blodlegemer
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter