Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Isolering och Primär kultur av celler Rat Hepatiska
 
Click here for the English version

Isolering och Primär kultur av celler Rat Hepatiska

Article DOI: 10.3791/3917-v 07:06 min June 29th, 2012
June 29th, 2012

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Primära hepatocyter ett värdefullt verktyg för att utvärdera biokemiska, molekylära och metabola funktioner i ett fysiologiskt relevant experimentellt system. Vi beskriver en pålitlig protokoll för råtta i situ leverperfusion, som konsekvent ger livskraftiga hepatocyter upp to1.0 × 10

Tags

Cellulär biologi fysiologi medicin Primary cellodling leverceller hepatocyter råtta
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter