Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Patch clamp inspelningar i Inre celler öronhår isolerad från Zebrafish
 
Click here for the English version

Patch clamp inspelningar i Inre celler öronhår isolerad från Zebrafish

Article DOI: 10.3791/4281
October 17th, 2012

Chapters

Summary October 17th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Syftet med denna video är att visa förfaranden för att erhålla friska, intakta hårceller från innerörat organ vuxen zebrafisk och sedan använda dem för studier patch clamp syftar karakterisera de biofysikaliska egenskaperna hos de spänningskänsliga kanaler.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter