Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

Den Resident-inkräktaren Paradigm
 
Click here for the English version

Den Resident-inkräktaren Paradigm: ett standardiserat test för Aggression, våld och social stress

Article doi: 10.3791/4367
July 4th, 2013

Summary July 4th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna video visar bofast-inkräktare paradigm hos råttor. Detta test är en standardiserad metod för att mäta offensiv aggression, defensiv beteende och våld i en semi-naturlig miljö. Användningen av paradigm för social stress experiment förklaras också.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter