Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Trypsin Digest protokollet för att analysera den Retinal kärlsystemet av en musmodell
 
Click here for the English version

Trypsin Digest protokollet för att analysera den Retinal kärlsystemet av en musmodell

Article DOI: 10.3791/50489
June 13th, 2013

Chapters

Summary June 13th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Trypsin digest är en av de vanligaste metoderna för att analysera retinal kärlsystem. Detta manuskript beskriver metoden i detalj, inklusive viktiga förändringar för att optimera tekniken och ta bort icke-vaskulär vävnad samtidigt som den övergripande arkitekturen av fartygen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter